SALE

Pin Flycam SJRC S70W

39 $ 22 $

  • Sử dụng cho SJRC S70W
  • Thời gian sạc đầy : Khoảng 180 phút
  • Thời bay bay: 15 phút
  • Voltage: 7.4V
  • Dung lượng: 2500mah
Compare

Mô tả

Pin Flycam SJRC S70W

Sử dụng choSJRC S70W
Thời gian sạc đầy :Khoảng 180 phút
Thời bay bay: 15 phút
Voltage: 7.4V
Dung lượng: 2500mah